8 Rules of Fat Loss

Saturday, February 12, 2011

Line Up for February 13, 2011 SUNDAY

Maayong Buntag mga igsoon... Ito na naman tayo sa ating paglilingkod sa Dios at sa ating kapwa Choir... Sana naman ay makakatulong itong paggawa ko ng mga line up para sa ating Misa ngayong linggo...

Entrance Song:
Pwedeng pagpilian ang mga sumusunod. Ang mga ito'y naayon naman sa ating babasahin sa bibliya for this week.

Bayan Magsiawit Na
Mao Kini Ang Paghinigugmaay
Pagmamahal sa Panginoon (dahil sa lyrics na simula ng karunungan)
Happy are the Ones (Dan Schutte)

Kyrie:
Pagpilian ang mga sumusunod:

Kyrie Eleison

Ginoo Kaloy-i Kami
Panginoon Maawa Ka

Gloria:
You may choose the following:

Himaya sa Dios (Nars Fernandez)
Papuri sa Dios
Glory to God in the Highest

First Reading:
Sirac 15:15-20

Responsorial Psalm:
Cebuano:
Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo

Tagalog:
Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay
ayon sa utos ng Panginoon ang gawain araw-araw,
Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan
buong puso ang pagsunod sa utos ang ibinigay


English:
Happy those whose way is blameless, who walk by the teaching of the LORD.


Second Reading:
1 Corinthians 2:6-10

Gospel Acclamation:
Pwedeng pagpilian ang mga ito:

Alleluyah 17
Alleluia Gawin Mo Kaming Daan
Pangitaa ang Gingharian


Gospel:
Matthew 5:17-37

Offertory:
You may choose the following:

Uban ning Pan ug Bino (Cubillas)
Palihug dawata Ginoo
Ang tanging Alay Ko
Narito Ako
Paghahandog ng  Sarili
Prayer for Generosity
Take and Receive

Sanctus:
Pwede papgpilian ang mga sumusunod:


Santos (Villanueva)
Santo (Acapella)
Holy Holy (Cascades)

Memorial Acclamation:
Pwede pagpilian ang mga sumusunod:

Save us (Gregorian Chant)
Si Kristo
Among Gihandum
Si Kristo ay Gunitain

Great Amen:
Pwede pagpilian ang mga sumusunod:

Amen Pagdaygon ang Dios
Great Amen
Amen Purihin ang Dios

Pater Noster:
Pwede pagpilian ang mga sumusunod:

Amahan Namo (Nars Fernandez)
Ama Namin (Bukas Palad)

Doxology:
Pwede pagpilian ang mga sumusunod:
Kay Imo Man
Sapagka't Sayo ang Kaharian

Agnus Dei:
Pwede pagpilian ang mga sumusunod:

Agnus Dei (Latin or English Gregorian Chant)
Kordero(Bukas Palad)
Kordero sa Dios (Nars Fernandez)

Communion:
Choose the following:

Awit ng Paghilom
Sa'Yo Lamang
Breath of God
In Him Alone
Liwanag ng aming Puso

Recessional:
Pagpilian ang mga sumusunod:

Magpasalamat Kayo sa Panginoon
Glory and Praise to Our God
Ang Puso ko'y nagpupuri

Happy Sunday po sa lahat at sana'y makatulong ito sa inyo... :)

No comments :

Post a Comment

Please say what's on your mind....