8 Rules of Fat Loss

Saturday, February 5, 2011

Line Up for February 6, 2011 Sunday

Good day Brothers and Sisters...
Ito ang mga pwede nating pagpiliang kanta para ngayong linggo base na rin sa mga babasahin.

Entrance Song:
Pwede pagpilian ang mga sumusunod:
Alay sa Kapwa
Pananagutan
Walay bisa'g kinsa

Kyrie:
Ginoo Kaloy-i Kami
Kyrie Eleison (kung kumakanta kayo ng Latin pero kailangan may english translation kayo)

Gloria:
Pwede pagpilian ang mga sumusunod:
Himaya sa Dios
Glory to the Highest

First Reading:
Isaiah 58:7-10 (Pasensya na wala akong hawak this time na tagalog and cebuano bible)
After doing these, "the light will shine out from the darkness, and the darkness around you shall be as bright as day."

Responsorial Psalm:
Sa dilim ay may liwanag sa taong nahahabag

Second Reading:
1 Corinthians 2:1-15
Paul wrote that he evangelizes in a very simple way. He is not grandstanding. through this, he emphasizes that GOD is infinitely far better than man's great ideas.

Gospel Acclamation:
Pwede pagpilian ang mga sumusunod:
Alleluya (Bukas Palad)
Halleluia 17
Alleluya Gawin Mo kaming Daan

Gospel:
Matthew 5:13-16
Jesus said to His disciples, "You are the salt of the earth and the light of the world."

Offertory:
Pwede pagpilian ang mga sumusunod:
Alay sa Kapwa (Tinio and Hontiveros kung hindi kinanta during entrance)
Panalangin sa Pagiging Bukas-Palad (Arboleda and Francisco)
Pagdaygon Ka Dios
Prayer for Generosity
One Bread One Body

Sanctus:
Pwede papgpilian ang mga sumusunod:

Santos (Villanueva)
Santo (Acapella)
Holy Holy (Cascades)

Memorial Acclamation:
Pwede pagpilian ang mga sumusunod:
Save us (Gregorian Chant)
Si Kristo
Among Gihandum
Si Kristo ay Gunitain

Great Amen:
Pwede pagpilian ang mga sumusunod:
Amen Pagdaygon ang Dios
Great Amen
Amen Purihin ang Dios

Pater Noster:
Pwede pagpilian ang mga sumusunod:
Amahan Namo (Nars Fernandez)
Ama Namin (Bukas Palad)

Doxology:
Pwede pagpilian ang mga sumusunod:
Kay Imo Man
Sapagka't Sayo ang Kaharian

Agnus Dei:
Pwede pagpilian ang mga sumusunod:
Agnus Dei (Latin or English Gregorian Chant)
Kordero(Bukas Palad)
Kordero sa Dios (Nars Fernandez)

Communion:
Pwede pagpilian ang mga sumusunod:
Asin ug kahayag
Hesus na aking kapatid
Liwanagan Mo, Hesus
Lead me Lord
Panginoon aking tanglaw
Pananalig

Recessional:
Pwede pagpilian ang mga sumusunod:
The Lord is my light
Humayo Tayo
City of God


Ayoon.... Sana'y makatulong :

No comments :

Post a Comment

Please say what's on your mind....