8 Rules of Fat Loss

Thursday, March 3, 2011

Line Up for March 6, 2011 SUNDAY MASS

Good morning Brethren… Sa ating mga babasahin sa linggong ito, mahahalatang nalalapit na talaga ang panahon ng kuwaresma. Narito ang ating guide para sa darating na linggo….

ENTRANCE SONG:
Pwede pagpilian ang mga sumusunod:

Cebuano:
Awit mga Binuhat
Mao Kini ang Panaghigugmaay

Tagalog:
Sa Hapag ng Panginoon
Pag-aalaala

English:
Come with Us Praise
Sing to the Mountains

KYRIE:
Pagpilian ang mga ito try n'yo ring pag-aralan ang Kyrie Misa de Angelis:


Cebuano:
O Ginoo, Kaloy-I Kami (Set 4)
Ginoo, Kaloy-I Kami (Set 6 Nars Fernandez)

Tagalog:
Panginoon Maawa Ka

English:
Lord Have Mercy on Us

GLORIA:
Narito ang mga pwedeng pagpiliang suhestiyon:

Cebuano:
Himaya Sa Dios (Hontiveros)
Himaya sa Dios (Fernandez)Tagalog:
Papuri sa Dios (Bukas Palad)

English:
Glory to God in the Highest (Hangad)
Glory to God

FIRST READING:
Deuteronomy 11:18,26-28, 32:

Be careful to observe all the statutes and decrees
that I set before you

PSALM:
Psalm 31:2-3, 3-4,17, 25

Cebuano:
Ginoo, pagpakahimong akong bato nga dalangpanan

Tagalog:

English:
Lord, be my rock of safety

SECOND READING:
Romans 3:21-25, 28
Justified by faith apart from the words of the law. This regards
Salvation through faith and good works.

GOSPEL ACCLAMANTION:
You may choose the following:

Cebuano:
Ang mga pulong mo
Aleluya, Tudloi Kami
(Sibo siya tungod ani nga bahin: “Ipahayag kanako, kay kini tumanon Ko.”)

Tagalog:
Alleluya (Bukas Palad)
Alleluya Gawin mo Kaming Daan

English:
Wonderful Words
Your Word

GOSPEL:
Matthew 7:21-27

OFFERTORY:
Maraming pagpilian:

Cebuano:
Dios Nia Ko
Ihalad Ko, O Jesus Ko

Tagalog:
Paghahandog ng Sarili
Alay Kapwa

English:
Take and Receive

SANCTUS:
Pagpilian ang mga ito. Try n'yo rin ang Latin Sanctus na ito na inaawit hanggang ngayon sa saan mang Katolikong Simbahan sa mundo maliban dito sa Pilipinas:Cebuano:
Santos (Set 1)
Santos III (Set 3)

Tagalog:
Santo (Bukas Palad)
Santo (Hangad)

English:
Holy, Holy


MEMORIAL ACCLAMATION:
Pagpilian ang mga sumusunod:


Cebuano:
Si Kristo
Ikaw ang Nagtubos

Tagalog:
Si Kristo ay Gunitain
Sa Krus Mo (Bukas Palad)

English:
We Remember
Dying

GREAT AMEN:
Try this suggestions:

Cebuano:
Amen Pagdaygon ang Dios
Great Amen

Tagalog:
Great Amen (Bukas Palad)

English:
Great Amen

PATER NOSTER:
Tatlo lang naman ang lengwaheng gamit natin sa misa:

Cebuano:
Amahan Namo (Fernandez)

Tagalog:
Ama Namin (Bukas Palad)

English:
Our Father

DOXOLOGY:
Try nyo ang mga sumusunod;

Cebuano:
Kay Imo Man

Tagalog:
Sapagkat sa’yo ang kaharian
AGNUS DEI/KORDERO:
Pwede rin kayong magLATIN dito kung inimplement na ng Kora Paroko ninyo ang utos mula sa Roman ang pagkanta rin ng Latin sa bahagi ng Eukaristiya, pero ang ibang mga pari ang hindi pa nila inimplement ito kasi may mga Church goers na kumukontra... Kung ating balikan ang nakaraan ang Panginoon natin ay banyaga and he speaks Latin. So kahit sa bahagi man lang na ito ng misa ay kantahin natin ang lengguahe niya kasi siya naman talaga ang sinasamba natin sa misa....

Ito yung video ng AGNUS DEI na pwedeng pag-aralan ninyo. This is from the Misa de Angelis (Misa VIII):Cebuano:
Kordero sa Dios (Fernandez)
Kordero sa Dios (Pastorela)

Tagalog:
Kordero sa Dios (Bukas Palad)

English:
Lamb of God

COMMUNION:
You may choose the following:

Cebuano:
Ang Tawag (F9)
Ang Kinabuhing Mahinungdanon
(tungod ni sa lyrics nga : “Angayan nga buhaton ta karon; Ang mga buhat nga matarung. Ug atong tumanon ang atong misyon sa pagmantala sa Buhing Pulong)

Tagalog:
Ito ang Araw (prioritize stanza 3)
Panunumpa
Hesus na aking Kapatid

English:
Far Greater Love
For you are my God

RECESSIONAL:
Pwede ring kantahin ang mga hindi nakanta na mga suggestions sa entrance dito sa recessional. Pero pwede rin ninyo itry ito:

Cebuano:


Tagalog:
Mapapalad (Ramirez)
Pananagutan

English:
Life Forevermore (Ellerton and Francisco)

It’s my pleasure to share kung ano man ang akin… God Bless Us… J

No comments :

Post a Comment

Please say what's on your mind....