8 Rules of Fat Loss

Wednesday, August 24, 2011

Suggested Mass Song Line-Up for August 28, 2011


August 28, 2011
22nd Sunday in Ordinary Time – Year A
Liturgical Color : Green

Hi… kumusta po ang araw mo kapatid? Tanungin mo nga ang iyong sarili, “May nagawa ba akong naaayon sa kautusan ng Ama sa araw na ito?” Iyan din ang lagi kong tinatanong sa aking sarili bago ako matulog sa gabi… Syempre, you can recall kung ano man ang mga ginagawa natin sa araw na ito, tama di ba? Siguro naman alam naman nating lahat kung ano ang tama at mali at kung ano ang naaayon at hindi naaayon sa kautusan ng Ama. Sige kwentuhan tayo sa susunod kung ano man ang mga iyon.

Heto po ang mga maaari nating kantahin sa darating na linggo. Sa mga nagtatanong tungkol sa akin, Bisaya po ako at kasalukuyang miembro ng D’Mix Expression in Christ Choir ng Parokya ng Presentation of Our Lord and the Purification of Our Lady ng Cabadbaran City. (Ang haba ano?) Pero mas kilala siya bilang Candelaria Parish….

Entrance:
1.      Lungsod nga Balaan
2.      Pag-inambitay
3.      Pagmamahal sa Panginoon (Hontiveros)
4.      Buklod ng Pag-ibig (Hontiveros, Pangilinan)
5.      Come to Me (Francisco)
6.      Come to me all who are weary (Schutte)

Kyrie:
1.      Ginoo Kaloy-I Kami (Fernandez)
2.      Panginoon, Maawa Ka (Francisco)
3.      Lord, Have Mercy (Francisco, Reyes)

Gloria:
1.      Himaya sa Dios (Cebuano version of Papuri sa Dios by Bukas Palad)
2.      Luwalhati sa Dios (Sengson)
3.      Glory to God (Francisco-Agatep)

First Reading:
Jeremiah 20:7-9.
For some short time, Jeremiah complains to the Lord. Later on, he feels God’s encouragement.

Responsorial Psalm:
Psalm 63:2-9
My soul is thirsting for You, O Lord my God.

Second Reading:
Romans 12:1-2.
True life in God’s service means going beyond the standards of the world. Alleluia:
1.      Alleluya, Himoa Kaming Dalan (Cebuano version of Alleluya, kami ay Gawin mong daan)
2.      Salamat sa Dios (Hontiveros)
3.      Aleluya (Francisco-Arboleda-Reyes)

Gospel:
Matthew 16:13-19 

The First Prediction of the Passion 
1. Jesus says that He shall suffer greatly. Peter objects to this and says that he will make sure it doesn’t happen. 
2. Jesus says that Peter thinks not as God does, but as human beings do. 
3. Jesus says that whoever wishes to follow Him must take up the Cross.

Offertory:
1.      Gasa sa Gugma (Koro Viannista)
2.      Mugna sa Dios (Koro Viannista)
3.      Daygon Ikaw, Ginoong Dios (Koro Viannista)
4.      Kung ‘Yong Nanaisin (Francisco)
5.      Sumasamo Kami (Judan)
6.      Prayer of Rupert Mayer (Francisco)
7.      Take and Receive

Sanctus:
1.      Santos (Mass III Villanueva)
2.      Santo, Santo, Santo (Francisco-Arboleda-Torres)
3.      Holy, Holy, Holy (Dufford-Schutte)

Acclamation:
1.      Si Kristo atong Handumon (Cebuano version of Si Kristo ay Gunitain)
2.      Si Kristo’y Namatay (Hontiveros)
3.      Memorial Acclamation (Marcelo-Fenomeno)

Amen:
1.      Amen Pagdaygon ang Dios
2.      Dakilang Amen (Francisco)
3.      Amen Alleluia (Bayogos)

Pater Noster:
1.      Amahan Namo
2.      Ama Namin (Francisco-Arboleda-Torres)
3.      Our Father (Pat-Martell)

Doxology:
1.      Kay Imo Man
2.      Sapagkat Sa’yo ang Kaharian (Francisco-Arboleda-Torress)
3.      For The Kingdom

Agnus Dei:
1.      Kordero sa Dios (Pastorella version by Fr. Villanueva)
2.      Kordero ng Diyos (Hontiveros)
3.      Lamb of God (Folk)

Communion:
1.      Kinabuhi Mo, Kinabuhi Ko (swak for the gospel verse 25)
2.      Ang Hagit sa Ebanghelyo
3.      Awit ng Paghahangad (Cenzon)
4.      Hesus na Aking Kapatid (Hontiveros)
5.      Pagkakaibigan (Cenzon, Abad-Santos)
6.      Anima Christi (Arboleda)
7.      God of Silence (Francisco)
8.      In Him Alone (Francisco)
9.      Behold the Wood (Schutte)

Recessional:
1.      Ang Atong Tulubagon
2.      Ang Tawag
3.      Pananagutan (Hontiveros)
4.      Save us, O Lord (Dufford)

Sana po itong pagawa ko ng lingguhang hanay o suhesityon ng mga kantang maaaring kantahin sa misa ay makakatulong sa inyo… Please post your comment and suggestions below… Have a nice day po! J

No comments :

Post a Comment

Please say what's on your mind....