8 Rules of Fat Loss

Tuesday, September 20, 2016

26th Sunday in Ordinary Time Year C (September 25, 2016)

SONG LINE UP SUGGESTIONS 
September 25, 2016


26th Sunday in Ordinary Time (in Year C)
Liturgical Color: Green

Repost from JR Medina's post in BP Forum

Readings: 

1R: Amos 6:1, 4-7. Woe to those who think of only having fun and do not think of their suffering fellows.

RP: 146 Praise the Lord, my soul.

2R: 1 Timothy 6:11-16 is about the virtues of a man of faith.

G: Luke 16:19-31 is about the parable of the Rich Man and Lazarus.

Filipino:

E:

1. Alay sa Kapwa (Esteban, Hontiveros) 
2. Bayan, Magsiawit Na! (Aquino)
3. Buklod ng Pag-ibig (Pangilinan, Hontiveros)
4. Pagmamahal sa Panginoon (Hontiveros)

P of the G:

1. Alay-Kapwa (Tinio, Hontiveros)
2. Narito Ako (San Andres)
3. Pag-aalay ng Puso (Minsan Lamang) (Nero, Que) 

C:

1. Ang Mabuhay sa Pag-ibig (Tabuena, Hontiveros)
2. Awit ng Paghilom (Aquino) Stanza 2 ang priority. “Huwag nawang pahintulutang mabighani ng panandalian at huwad na rilag.”
3. Bawat Sandali (Gan, Francisco)
4. Dakilang Pag-ibig (Pangilinan, Hontiveros) Priority ang Stanza 2. “Kaya’t buong pag-ibig rin nating mahalin ang bawat kapatid at kapwa.” Medyo Lenten, though.
5. Halina, Lumapit sa Akin (Isidro, Que)
6. Hesus na Aking Kapatid (Hontiveros) Very good choice.
7. Liwanag ng Aming Puso (Tagle, Hontiveros) “Patnubay ng mahihirap”
8. Liwanagan Mo, Hesus (Aquino) Stanza 3 ang priority. Also a very good choice.
9. P of the G 2 if not used as offertory song.
10. O Diyos, Iniibig Kita (Rodrigo, Hontiveros)
11. O Hesus, Hilumin Mo (Francisco) Medyo Lenten, though.
12. Pag-alabin Aming Puso (Francisco) Stanza 2 ang priority. Very good choice sana, pero medyo Lenten.
13. Pagkabighani (Alejo, Francisco)
14. Tanging Yaman (Gan, Francisco) Stanza 2 ang priority. “Sa kapwa ko, Kita laging nadarama.” 

R:

1. Pananagutan (Hontiveros) Best choice.
2. Mapapalad (Ramirez)

English:

E:

1. Come With Praise (Schutte)
2. Happy Are the Ones (Schutte)
3. Magnificat (Haas) Priority ang Stanza 2.
4. Praise the Lord, my Soul (Foley)

P of the G: 

1. Earthen Vessels (Foley)
2. Take Our Bread (Wise) Stanza 2 ang priority.

C: 

1. Come to Me All Who Are Weary (Schutte)
2. Empty Space (Go, Francisco) Meyo Lenten, though.
3. God of Silence (Francisco) Medyo Lenten, though.
4. How Lovely Is Your Dwelling Place (Aquino) 
5. I Am The Bread of Life (Toolan)
6. I Love the Lord (Aquino)
7. In Him Alone (Francisco)
8. Lead Me, Lord (De Pano)
9. Love is the Answer (Hannisian)
10. On Eagle’s Wings (Joncas)
11. One Thing I Ask (Tirol)
12. Seek Ye First
13. The Cry of the Poor (Foley)
14. This Alone (Manion)

R:

1. C5 if not used as entrance song
2. Life Forevermore (Ellerton, Francisco)
3. E2, E3, E4 if not used as entrance song

1 comment :

Please say what's on your mind....